Gestió de crisi i reforç dels valors positius

Per prevenir el mal que una hipotètica situació de crisi pugui fer a la vostra reputació, des del primer moment aplicarem estratègies de comunicació proactives a les campanyes; missatges i accions que transmetin els valors positius de la vostra marca, empresa o institució. En eventuals situacions de crisi, la  tinença d’aquests valors permetrà minimitzar els possibles aspectes negatius.

Si fos el cas, hi reaccionarem reforçant i incentivant els valors positius, aplicant un pla de contingència ben articulat, amb la finalitat d’ajudar a la recuperació de la reputació i la confiança dels vostres públics.