Comunica-què?

Sovint, la gent em pregunta què faig. “Comunicació”, responc. I la major part de les vegades, la resposta és una mirada de desconcert, silenci i… “xarxes socials”?

Xarxes socials sí, també, però no només. Les xarxes socials són una eina, un canal que  és important, però no és l’únic, i la seva gestió ha de respondre a una estratègia prèvia. 

Gestionar la comunicació d’una empresa, persona o entitat requereix d’un procés d’investigació, d’una definició clara d’objectius i d’una planificació estratègica que condueixi, a través de diferents metodologies, eines i canals, a assolir allò que desitgem.

Tots els projectes, empreses, organitzacions o marques personals tenen un objectiu: ampliar la cartera de clients, vendre menús, aconseguir socis, atraure visitants, patrocini, atraure espectadors, obtenir més ingressos, guanyar unes eleccions… No val qualsevol cosa. Els objectius han de ser específics, mesurables, assolibles, realistes i definits en el temps.

El primer que hem de fer, abans de començar a redactar qualsevol pla estratègic, de pensar en campanyes, accions o canals, és explicitar qui som i com estem posicionats en el nostre entorn. Si ens coneixen, com ens veuen, investigar quina és la nostra competència, què fan, què vol el mercat, com hi responem i què podríem fer per col·locar-nos en el millor lloc del pòdium.

Ara que ja estem situats, que ja hem identificat quines són les nostres fortaleses i les nostres debilitats, les nostres oportunitats i les nostres amenaces, ens podem posar a treballar.

La següent qüestió a concretar és a qui ens adrecem, quins són els públics que, directament o indirectament, haurem de convertir en l’objectiu de les nostres accions. Suposem que som una entitat sense ànim de lucre que vol incrementar el seu pressupost per destinar-lo a accions socials. En aquest cas, els nostres públics són diversos: d’una banda, els socis i voluntaris ja existents, perquè ells seran els principals prescriptors dels nostres valors. D’una altra, les institucions que destinen un percentatge del seu pressupost a projectes sense ànim de lucre. També haurem de tenir especialment en compte als mitjans de comunicació, que són el canal directe per transmetre el nostre missatge al públic que desitgem, i que aporten credibilitat i valor al nostre projecte. I, finalment, el públic final, els potencials nous socis i voluntaris.

Ara que tenim definit qui som, on estem situats en l’imaginari de la gent, què volem i a qui ens adrecem, marcarem estratègies i definirem accions que ens connectin amb els nostres públics i que els sedueixin per sumar-se a la nostra causa o al nostre projecte.

I ho farem amb visió estratègica, amb creativitat i centrant-nos en les persones, en els valors compartits, en la cultura comuna. Dissenyarem accions que influeixin, impactin i inspirin. Segons quines siguin les necessitats de cada projecte, com un vestit a mida, plantejarem accions de comunicació interna o de comunicació corporativa, accions de relació amb els mitjans de comunicació, relacions institucionals, branding, estratègia digital o organització d’esdeveniments.

Ara toca pensar en els canals. Els online i els offline; els intangibles i els tangibles. Els digitals i els de tota la vida. Pensarem en pàgines web i en participació a fires; en xarxes socials i en presentacions on la gent es doni la mà; en butlletins electrònics i en tasses i samarretes amb el nostre lema; en micromecenatge i en patrocini; en blogs i en articles d’opinió als diaris en paper. Ha d’anar tot lligat i tot ha de respondre a l’estratègia marcada, per tal de crear sinèrgies que reforcin l’impacte de qualsevol acció, que multipliquin el seu ressò fins a l’infinit.

Tots els projectes són diferents. I totes les campanyes també. I cadascuna té un pressupost, en funció del que disposem o del que necessitem. M’agrada pensar en gran i m’agrada treure el màxim rendiment als vostres diners. La comunicació és una inversió, no una despesa.

I no, jo no ho puc fer tot. Però no estic sola. Treballo en xarxa amb professionals acreditats que fan les millors webs i les millors fotografies, professionals que s’implicaran en el projecte i el faran reeixir.

Per acabar, hi ha dues coses importants que us vull dir. La primera és que aquesta és una feina compartida, que es basa en la confiança i en la suma d’habilitats. Que us puc ajudar, però que sempre hem de treballar des de la complicitat, des del respecte i des dels valors compartits. 

La segona és que treballem amb i per a les persones. No fem servir totxos ni carretons. Fem servir emocions, valors i busquem l’empatia i la implicació. 

És la millor feina del món.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *